เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการซื้อ ขาย เครื่องจักร รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า วันที่ จดทะเบียน 242341 ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท

ที่อยู่

24/64 หมู่ที่ 6 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

บจ.บี.บี.เอส. คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน