เกี่ยวกับบริษัท

การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย วันที่ จดทะเบียน 242340 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

18/212 หมู่บ้าน โกลเด้นทาวน์ บานา-กิ่งแก้ว หมู่ที่ 14 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บจ.เนเวอร์ ดาย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน