เกี่ยวกับบริษัท

การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจำทางอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น วันที่ จดทะเบียน 242340 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

126/102 หมู่ที่ 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

บจ.ปรีเปรมทราเวล จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน