เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย วันที่ จดทะเบียน 242340 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

10 หมู่ที่ 7 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

บจ.องศา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน