เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้านำเข้าส่งออกนายหน้าจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ วันที่ จดทะเบียน 242340 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

234/48 หมู่ที่ 6 ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

บจ.เราก่อสร้าง 789 จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน