เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการตัวเเทนนายหน้า นำเข้า ส่งออก สินค้าอุปโภค บริโภคทุกชนิด วันที่ จดทะเบียน 242340 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

1330 หมู่ที่ 8 ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

บจ.ชลวรา เทรดดิ้ง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน