เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิต จำหน่ายเคมีภัณฑ์สำหรับเครื่องสำอางค์ อาหารและยา วันที่ จดทะเบียน 242339 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

86/126 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บจ.เคมคิง ไบโอเทค จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน