เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการซื้อ ขาย นำเข้าและส่งออกเศษโลหะทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่

88/55 หมู่ที่ 12 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บจ.เอ็มโอยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน