เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายปลีก ส่ง พันธุ์สัตว์ทุกชนิด ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำเช่น โค กระบือ สุกร ปลา กุ้ง วันที่ จดทะเบียน 242358 ทุนจดทะเบียน 800000 บาท

ที่อยู่

104/1 หมู่ที่ 3 ต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

หจ.โสภาเกษตรพันธุ์ ฟาร์ม ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน