เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ วันที่ จดทะเบียน 242339 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

229/154 หมู่ที่ 4 ถนนเทพารักษ์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

หจ.บารอกัต โลจิสติกส์ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน