เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการทางด้านสื่อ โฆษณา ระชาสัมพันธ์ วันที่ จดทะเบียน 242369 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

7/27 ซอยเทอดไท 33 ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600

บจ.นิวส์เวฟ 649 จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน