เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับเป็นตัวแทน นายหน้าติดต่อประสานงาน หาข้อมูลในการลงทุนของธุรกิจ วันที่ จดทะเบียน 242369 ทุนจดทะเบียน 200000 บาท

ที่อยู่

1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 4703 ชั้นที่ 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120

บจ.ลูนิสกูด จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน