เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้าเครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม วันที่ จดทะเบียน 242369 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

181/1 ซอยสมบูรณ์พัฒนา 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10400

บจ.บิวตี้ไนน์ คอสเมติกส์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน