เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการ การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป วันที่ จดทะเบียน 242369 ทุนจดทะเบียน 600000 บาท

ที่อยู่

52/165 ซอย วัดเวฬุวนาราม 17 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210

บจ.มาร์โจรี่ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน