เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการขนส่งไม่ประจำทาง ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์ สิ่งของ รถยก วันที่ จดทะเบียน 242369 ทุนจดทะเบียน 500000 บาท

ที่อยู่

52/82 ซอยรามคำแหง 24/3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240

บจ.เคเค.เอ.เอส.คาร์เซอร์วิส จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน