เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง วันที่ จดทะเบียน 242369 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

116/42 อาคารเอส.เอส.พี.ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 12 ถนนณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110

บจ.เอช ทู โอ อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน