เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการให้บริการขนส่งสินค้า ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ วันที่ จดทะเบียน 242369 ทุนจดทะเบียน 500000 บาท

ที่อยู่

2034/79 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310

บจ.คาเนกซ์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน