เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิตสินค้าเพื่อขาย ประกอบกิจการค้าส่ง ค้าปลีก เทรดดิ้ง ส่งออก นำเข้าสินค้าทุกชนิด ทุกประเภทและเป็นบริษัทตัวแทนจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ วันที่ จดทะเบียน 242369 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

23/24 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310

บจ.คุณแม่ ฟู๊ด จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน