เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า วันที่ จดทะเบียน 242369 ทุนจดทะเบียน 400000 บาท

ที่อยู่

55/2 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220

บจ.เมอริท ทรานสปอร์ตเตชั่น จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน