เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ วันที่ จดทะเบียน 242368 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

10 ซอยบางแวก 59 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160

บจ.เค.เจ.ยูนิฟายด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน