เกี่ยวกับบริษัท

กิจกรรมคลินิกโรคทั่วไป วันที่ จดทะเบียน 242368 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

1535 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330

บจ.โซล ไซเอนทิสส์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน