เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง และว่อมบำรุง ระบบภาพ เสียงและแสง วันที่ จดทะเบียน 242367 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

3/121 ซอยเทิดราชัน 43 แยก 10 ถนนเทิดราชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210

บจ.ทริปเปิลเอ็นเนอร์ยี่ซัพพลาย จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน