เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ดัดแปลง ต่อเติม อาคารที่พักอาศัยเดิม วันที่ จดทะเบียน 242367 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

302 ซอยไพศาล แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310

บจ.เชาว์วัลลิ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน