เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง วันที่ จดทะเบียน 242367 ทุนจดทะเบียน 100000 บาท

ที่อยู่

241/21 ชั้นที่ 2 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10170

บจ.กาเลนนิคเคิล จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน