เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม สายไฟ แผงโซลาร์เซลล์ รวมถึงอะไหล่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง วันที่ จดทะเบียน 242362 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ยูนิต 4703 (ริเวอร์ 25) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120

บจ.โปรแอคท์ เคเบิ้ล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน