เกี่ยวกับบริษัท

การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเอง เพื่อการพักอาศัย วันที่ จดทะเบียน 242362 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

39 ซอย สุวรรณดี 1 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800

บจ.เก็ต เดอะพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน