เกี่ยวกับบริษัท

การจัดทำซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (ยกเว้นซอฟต์แวร์เกมสำเร็จรูป) วันที่ จดทะเบียน 242362 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

1/29 ชั้นที่ 2 หมู่บ้าน โฟกัส คอนโดมิเนียม ซอย 65 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230

บจ.นิวนอร์มอล 2020 (ประเทศไทย) จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน