เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการทางด้านบัญชีทุกชนิดทุกประเภท ทำการสอบบัญชี รับทำบัญชี วางรูปแบบบัญชี วันที่ จดทะเบียน 242362 ทุนจดทะเบียน 100000 บาท

ที่อยู่

95/52 อาคารสาธรธานี 2 ชั้นที่ 18 ห้องเลขที่ 1807 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500

บจ.ชาร์เตอร์ด ออดิท จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน