เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการให้บริการงานรักษาความปลอดภัย วันที่ จดทะเบียน 242361 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

27/295 หมู่ที่ 3 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530

บจ.รักษาความปลอดภัย วินเซอร์วิส จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน