เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการ ขายปลีก ขายส่ง ตัวแทน นายหน้า รวมถึง จัดหา สินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคทุกประเภททั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตามวัตถุประสงค์ ให้แก่บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ วันที่ จดทะเบียน 242361 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

1233/1,1233/2 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500

บจ.คลิ๊ก บิสิเนส เทรดดิ้ง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน