เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการบริหารและบริการสนับสนุน ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม วันที่ จดทะเบียน 242361 ทุนจดทะเบียน 500000 บาท

ที่อยู่

144 ถนนลำพู แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200

บจ.เสน่ห์บางลำพู จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน