เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการให้บริการที่ปรึกษาด้านการศึกษา การสำรวจและออกแบบทางวิศวกรรมด้านต่างๆ วันที่ จดทะเบียน 242361 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

168/25 ซอยคู้บอน 27 แยก 11 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220

บจ.เอ็นเนอร์กริด จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน