เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง วันที่ จดทะเบียน 242361 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

302/645 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310

บจ.ภาวินันท์ บุญเสริม จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน