เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ ที่ปรึกษา การตลาด ขนส่ง และอื่นๆ วันที่ จดทะเบียน 242361 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

143/383 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700

บจ.เซอร์ย่า จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน