เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการคลินิกเวชกรรม เฉพาะทาง เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัด วันที่ จดทะเบียน 242361 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

79/140 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10170

บจ.รุ่งเรืองรอง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน