เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้าปลีกและส่ง ซึ่งชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ ของเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุนแรง วันที่ จดทะเบียน 242361 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

8 ซอยพหลโยธิน 48 แยก 22-5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220

บจ.พีบีเค ไทย อินเตอร์เทรด จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน