เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยให้กับอาคาร สถานที่ บุคคล และทรัพย์สิน วันที่ จดทะเบียน 242360 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

10/474 ซอยนวมินทร์ 93 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10240

บจ.รักษาความปลอดภัย เพาว์เวอร์ สมาร์ท จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน