เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการซื้อ ขาย ที่ดินและพัฒนาโครงการทที่ดินทั่วประเทศ วันที่ จดทะเบียน 242360 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

27/48 หมู่ที่ 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530

บจ.แอลทีไอ พร๊อพเพอร์ตี แมนเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน