เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ วันที่ จดทะเบียน 242360 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

159/171 ซอยคู้บอน 27 แยก 60 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220

บจ.เค.ที.ดับเบิ้ลยู.ทรานสปอร์ต จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน