เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการนำเข้า ซื้อ รวบรวม ขาย และให้บริการอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์ วันที่ จดทะเบียน 242360 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 18-19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จ.กรุงเทพมหานคร 10400

บจ.แอสเซนด์ อินโนเวชั่น จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน