เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการนำเข้าส่งออกและจัดจำหน่ายหน้ากากอนามัย ถุงมออนามัย อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ วันที่ จดทะเบียน 242360 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

72 ซอยทรงสะอาด แขวงจอมพล เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

บจ.เอส.ที. เฮลท์แคร์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน