เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการบริการรับซ่อมแซมปรับปรุงและต่อเติม อาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย คลังสินค้า และอื่น ๆ วันที่ จดทะเบียน 242359 ทุนจดทะเบียน 300000 บาท

ที่อยู่

694/22 ซอยพญานาค แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400

บจ.เอสทีเค (1987) จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน