เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้า อาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ ไวน์ และเครื่องอุปโภคบริโภคอื่น ๆ วันที่ จดทะเบียน 242359 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

27/21 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220

บจ.คราฟท์แอดดิคท์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน