เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการให้บริการ โซลูชั่น ในการทำ ระบบแชทบอต ระบบร้านค้า ระบบฐานข้อมูล วันที่ จดทะเบียน 242359 ทุนจดทะเบียน 100000 บาท

ที่อยู่

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 47 ยูนิต 4703 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120

บจ.มาย บอต โซลูชั่น จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน