เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการ จำหน่ายซิมการ์ด โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตลอดจนอะไหล่และอุปกรณ์เสริม วันที่ จดทะเบียน 242359 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

444 อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ ซี 095000 ชั้นที่ 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330

บจ.ปัณญ์แลนด์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน