เกี่ยวกับบริษัท

การบริการด้านเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน วันที่ จดทะเบียน 242358 ทุนจดทะเบียน 500000 บาท

ที่อยู่

43907 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250

บจ.สกายสเปซ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน