เกี่ยวกับบริษัท

นำเข้า ส่งออก สินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์งานช่าง เครื่องจักร เครื่องมือ-ใช้ วันที่ จดทะเบียน 242358 ทุนจดทะเบียน 500000 บาท

ที่อยู่

878/27 หมู่บ้าน นาราสิริ ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร 10250

บจ.อินเตอร์สเทลล่าร์ เทรดดิ้ง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน