เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิต นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ค้าส่งและค้าปลีก ยา วันที่ จดทะเบียน 242355 ทุนจดทะเบียน 100000 บาท

ที่อยู่

5/109 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

บจ.ทีไอวัน (ประเทศไทย) จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน