เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการ ออกเเบบเเละประกอบอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าทุกชนิดเพื่อจำหน่าย วันที่ จดทะเบียน 242355 ทุนจดทะเบียน 100000 บาท

ที่อยู่

21 อาคารวังเด็ก 1เอ ชั้น 2 ห้อง 2ซี ซอยยาสูบ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900

บจ.เอ็กซ์โซเทค ดีไซน์ แล็บ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน