เกี่ยวกับบริษัท

กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี วันที่ จดทะเบียน 242354 ทุนจดทะเบียน 100000 บาท

ที่อยู่

484 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260

บจ.บิส แด็ด คอนซัลติ้ง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน